Εναέρια ακροβατικά και Pole Dance Fitness | Vertical Wise

Προπονούμαι

Εκπαιδεύομαι

Διαγωνίζομαι

Επιχειρώ

Υποβοήθηση μαθητών

Μία από τις κυριότερες ευθύνες ενός pole fitness instructor είναι η υποβοήθηση μαθητών. Παρακάτω...

Συνεντεύξεις