ΑΘΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΟΥΜΑΙ

Είδη διατάσεων: Ποια είναι και πότε εκτελούνται

Types of stretching: A know-how guide

Οι διατάσεις (stretching) είναι ασκήσεις σχεδιασμένες για να τεντώνουν, μακραίνουν και επεκτείνουν τους μύες και τις αρθρώσεις. Προϋπόθεση είναι να εκτελούνται σωστά και να είναι εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε αθλητή ή ασκούμενου.Ας δούμε μαζί τα τρία (3) είδη διατάσεων:

1. Στατικές Διατάσεις

Στατικές ονομάζονται οι διατάσεις όπου φέρνουμε το μυ ή την μυϊκή ομάδα σε συγκεκριμένη θέση ώστε να προκαλέσουμε επιμήκυνση ή «τέντωμα» και διατηρούμε αυτή τη θέση για μερικά δευτερόλεπτα. Οι διατάσεις αυτές μπορούν να υπό-κατηγοριοποιηθούν σε ενεργητικές και παθητικές, όπου στις ενεργητικές ο ασκούμενος προκαλεί την επιμήκυνση ενώ στις παθητικές η άσκηση γίνεται με τη βοήθεια κάποιου προπονητή. Οι στατικές διατάσεις θεωρούνται καταλληλότερες για αποθεραπεία, η εφαρμογή τους δηλαδή συστήνεται μετά την προπόνηση – άσκηση.

2. Βαλλιστικές ή Δυναμικές Διατάσεις

Σε αυτού του είδους τις διατάσεις, η επιμήκυνση του μυός ή της μυϊκής ομάδας επιτυγχάνεται μαζί με κίνηση. Η διάταση μπορεί να γίνει σε όλο το εύρος τροχιάς είτε με ρυθμικές κινήσεις στα άκρα στα σημεία της διάτασης ή με απότομες κινήσεις στα φυσιολογικά όρια διάτασης. Η εκτέλεσή τους γίνεται με ρυθμικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Είναι το καλύτερο είδος διάτασης για ζέσταμα πριν την προπόνηση – άσκηση.

3. Διατάσεις P.N.F. (Ιδιοδεκτικη Νευρομυικη Διευκολυνση)

Οι διατάσεις P.N.F. περιλαμβάνουν ενεργό συστολή του μυός πριν από τη διάταση. Ειναι αρκετά εξιδεικευμένος τρόπος διάτασης και για να μπορέσει να εκτελεστεί σωστά πρέπει να υπάρχει εξωτερική βοήθεια από κάποιο εξειδικευμένο άτομο (φυσικοθεραπευτή). Είναι διατάσεις που χρησιμοποιούνται και στην αποκατάσταση τραυματισμών μέσα σε ένα φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα.

Μάθετε για την προληψη τραυματισμών στις διατάσεις εδώ.

About the author

Λευτέρης Βούλγαρης

Ο Βούλγαρης Λευτέρης είναι απόφοιτος ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Sheffield Hallam University (UK) με κατεύθυνση στις μυοσκελετικές παθήσεις.Έχει παρακολουθήσεις τα σεμινάρια μεταπτυχιακού επιπέδου του φορέα HOMTD (Hellenic Orthopedic Musculoskeletal Therapy Diploma). Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ελλάδος. Ιδιοκτήτης ιδιωτικού κέντρου φυσικοθεραπείας στην Αγία Παρασκευή.

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close